Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

QUYẾT ĐỊNH 235-CP CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ V/V CHO PHÉP BỘ LÂM NGHIỆP MỞ TRƯỜNG CAO ĐẢNG LÂM NGHIỆP MIỀN NAM & NGHỊ ĐỊNH 136-HĐBT V/V SÁP NHẬP TRƯỜNG CĐ LÂM NGHIỆP MIỀN NAM VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP 4 THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM

Nhấp vào xem nội dung tại 2 link sau: 
*https://plus.google.com/+LATRONGTHANH/collections (Nhấp xem Bộ sưu tâp theo chủ đề)

*https://www.facebook.com/latrongthanhusa/photos_albums (Xem, bình luận albums trên Facebook)

https://www.facebook.com/hoicuusinhviennonglamtphcm (Hội Cựu sinh viên Cao đẳng Lâm nghiệp - Đại học Nông Lâm)
https://www.facebook.com/groups/hoicuusinhviennonglam ( Hội Cựu sinh viên Cao đẳng Lâm nghiệp - Đại học Nông Lâm, có mục "Tham gia nhóm thành viên)
*

LÝ DO SINH RA HỘI CỰU SINH VIÊN CAO ĐẲNG LÂM NGHIỆP - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
  
   Do tất cả cựu sinh viên của Trường Cao đẳng Lâm nghiệp học xong 4 năm từ khóa 1 trở đi khi ra trường đều chưa ai nhận bằng mà chỉ mới nhận Quyết định phân bổ đến nơi công tác làm việc và sau này tất cả cựu sinh viên đều phải về nhận bằng của trường Đại học Nông Lâm TPHCM (cho dù có học bổ sung thêm vài môn ở Trường ĐHNL hay không hoc thêm) rất khác với các trường tiền thân của ĐHNL là Trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc, Trường Cao đẳng Nông Lâm Súc, Học viện Nông nghiệp ..... không có nhận bằng Đại học Nông Lâm TPHCM như trường Cao đẳng Lâm nghiệp miền Nam. 
Năm 1978 HĐBT ra Quyết định mở Trường Trường Cao đẳng Lâm nghiệp ở miền Nam đóng tại Đồng Nai để đào tạo kỹ sư lâm nghiệp thực hành cho các tỉnh ở miền Nam và được hưởng các chính sách, chế độ, v.v… như đối với các trường đại học. (xem Quyết Định  mở Trường CĐLN ở miền Nam tại link sau: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-253-CP-mo-truong-cao-dang-lam-nghiep-o-mien-Nam/17716/noi-dung.aspx )  
Đến năm 1985 Trường Cao đẳng Lâm nhiệp đã sáp nhập với Trường Đại học Nông nghiệp 4 & đổi tên chung thành Trường Đại học Nông - Lâm nghiệp TPHCM (Xem Nghị định của Hội Đồng Bộ Trưởng số 136-HĐBT ngày 17-5-1985 v/v sáp nhập 2 trường tại link sau: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-136-HDBT-sap-nhap-truong-Cao-dang-Lam-nghiep-voi-truong-Dai-hoc-Nong-nghiep-4-thanh-truong-Dai-hoc-Nong-Lam-nghiep-thanh-pho-Ho-Chi-Minh/43711/noi-dung.aspx 
Đến ngày 27-1-1995 theo Nghị định Chính phủ số 16-CP Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thuộc Đại học Quốc gia TPHCM và đến ngày 10/10/2000 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số : 118/2000/QĐ -TTg dã quyết định tên trường là Trường Đại học Nông Lâm TPHCM trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
       Ngoài việc các niên khóa Cao đẳng Lâm Nghiệp đang học sẽ được học tiếp tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thì tất cả các cựu sinh viên Trường Cao đẳng Lâm nghiệp đã học xong 4 năm tốt nghiệp kỹ sư thực hành trước năm 1985 kể từ Khóa 1 cũng chưa được nhận bằng mà chỉ nhận Quyết Định phân bổ đến nơi công tác nên sau này đều phải về Trường Đại học Nông Lâm TPHCM để nhận bằng nên đã sinh ra tên gọi : Hội Cựu Sinh Viên Cao Đẳng Lâm Nghiệp - Đại học Nông Lâm TPHCM.(viết tắt Hội Cựu Sinh Viên CĐLN - ĐHNL  tức CĐLN là một phần của ĐHNL tương tự như Thủ Đức - TPHCM tức Thủ Đức là một phần của TPHCM). Đây là một mối liên kết đặc biệt không thể tách rời, rất khác với các trường  tiền thân khác không có nhận bằng Đại học Nông Lâm TPHCM  như chúng ta. nên họ không thể ghép chung tên được, do đó BCH, BTC đã thống nhất cho rằng sử dụng cụm từ: Họp Mặt Cựu Sinh Viên CĐLN - ĐHNL lần 4 là chính xác, sau này ta chỉ thay đổi số lần họp mặt thành lần 5, lần 6.... & địa điểm tổ chức thôi. 
Trường ĐHNL tọa lạc trên khu đất rộng 118 ha, thuộc phường Linh Trung. Q. Thủ Đức TPHCM.

Muốn kết nối xem thông tin, hình ảnh xin mời nhấp vào các trang mạng sau: 
1/https://www.facebook.com/groups/hoicuusinhviennonglam (HỘI CỰU SINH VIÊN CAO ĐẲNG LÂM NGHIỆP - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM, có mục "tham gia nhóm"  thành viên )
3/https://plus.google.com/+LATRONGTHANH/collections (Xem Bộ sưu tập albums theo chủ đề)
4/* https://www.facebook.com/hoicuusinhviennonglamtphcm (Hội Cựu sinh viên Cao đẳng Lâm nghiệp - Đại học Nông Lâm)
Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

THƯ MỜI & THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌP MẶT CSV CĐLN - ĐHNL LẦN 4 TẠI TRẢNG BOM NGÀY 30 & 31/5/2015


I- THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:
1-Thời gian: Bắt đầu từ 13h ngày 30/5/2015 đến 15h ngày31/5/2015.
2-Địa điểm: Vùng đất Trường cũ Cao Đẳng Lâm Nghiệp, KP4, Thị Trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Vị trí trung tâm tiếp đón: Nhà Chú Tư Ân.


II-LỆ PHÍ THAM DỰ
Quý Thầy Cô miễn lệ phí tham dự, được BTC tặng hoa và quà lưu niệm. Còn tất cả Cựu SV + Thân nhân và thân hữu sẽ nộp lệ phí tham dự là: 300.000đ/1 người. BTC cũng rất mong các cựu sinh viên có điều kiện thì hãy tài trợ thêm cho chương trình hội ngộ lần này để có quỹ phục vụ cho 2 năm hoạt động tiếp theo của HỘI khi cần hổ trợ cho Quý Thầy Cô và Cựu SV gặp hoạn nạn, khó khăn.... Nếu các bạn đang gặp khó khăn về tài chính thì vẫn xin mời đến tham dự, BTC sẽ thu ít hơn hay không thu lệ phí cũng được, đừng ngần ngại.


III- ĐĂNG KÝ THAM DỰ
XIN MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG KÝ THAM DỰ HẾT NGÀY 27/5/2015 ĐỂ TỔ HẬU CẦN, ẨM THỰC CÙNG BTC CHUẨN BỊ TỐT HƠN - ĐĂNG KÝ THEO 3 CÁCH SAU:
CÁCH1:
MUỐN ĐĂNG KÝ DỰ 2 NGÀY 30 & 31/5 thì đăng nhập Facebook & nhấp vào link sau: 
https://www.facebook.com/groups/701105313352064/  và nhấp vào ô chữ "THAM GIA NHÓM" là xong. Còn muốn đăng ký thêm cho các bạn thì hãy gõ Họ tên, lớp + thân nhân & thông tin liên lạc vào ô: "Hãy viết gì đó ...... "  để BTC tổng hợp số lượng đăng ký.
CÒN MUỐN CHỈ  ĐĂNG KÝ 1 NGÀY 31/5/2015 họp mặt chính thức cùng Thầy Cô thì xin mời nhấp vào link sau:  https://www.facebook.com/groups/810020735751284/?fref=ts và cũng nhấp vào ô chữ "THAM GIA NHÓM" là xong, và 
muốn đăng ký thêm cho các bạn thì hãy gõ Họ tên, lớp + thân nhân & thông tin liên lạc vào ô: "Hãy viết gì đó ...... "  để BTC tổng hợp số lượng đăng ký.


Người đã đăng ký rồi sẽ không thấy chữ "Tham Gia Nhóm" nữa mà thấy chữ "Đã Tham Gia", muốn biết thông tin tất cả mọi người đã tham gia thì mời nhấp vào chữ "THÀNH VIÊN" để xem.

CÁCH 2: Quý vị chưa có Facebook hay không thích đăng ký trên Facebook thì gởi tin đăng ký Họ tên, lớp, thông tin liên lạc đến Email: tonythanh59@gmail.com &  hoicuusinhviennonglam@gmail.com (mật khẩu: "2014nonglam") để tự kiểm tra & xem chi tiết kế hoạch họp mặt.


CÁCH 3: 
  Soạn tin nhắn đăng ký Họ tên, lớp + thân nhân & thông tin liên lạc gởi qua số phone: 0903908404, 090870832

IV- CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT:
1/ Ngày 30/5/2015:
- Từ 13h – 15h: Đón tiếp, gặp nhau tự hình thành các nhóm sinh hoạt tự do ăn các món thuộc kỷ niệm xưa, tùy theo từng nhóm tự chọn, không phân biệt khóa, lớp.
- Từ 15h – 17h tham quan quanh trường cũ và tập trung giao lưu tại điểm thuận lợi trong trường.
- Từ 17h đến 21h : Sinh hoạt chung tại nhà chú Tư Ân, ăn uống, hát với nhau, giao lưu khiêu vũ, múa tập thể & các trò chơi.
- Từ 21h đến 23h : Các nhóm thích sinh hoạt chung thì tiếp tục, các nhóm thích sinh hoạt riêng thì tự dựng lều trại ở các khu vực mình thích quanh trường cũ và sinh hoạt lửa trại bằng các cây đèn bọc lửa hay các loại đèn khác thay thế cho lửa củi (không được sử dụng lửa củi vì rất nguy hiểm khi có các cơn gió tốc qua cuốn lửa đi)
- Từ 23h đến 7h sáng hôm sau: Ngủ, nghỉ.
2/ Ngày 31/5/2015:
-Từ 7h đến 9h: Ăn sáng – Uống Café. Sinh hoạt tự do.
-Từ 9h đến 13h: Sinh hoạt tập trung.
+ Tuyên bố lý do họp mặt.
+ Giới thiệu Quý Thầy, Cô, khách mời, cựu sinh viên.
+ Tặng hoa, quà cho Quý Thầy, Cô, khách mời.
+ Chụp ảnh lưu niệm
+ Cảm tưởng Quý Thầy Cô, khách mời, các cựu sinh viên
+ Sinh hoạt văn nghệ - Liên hoan, trò chơi xổ số…
-Từ 13h đến 15h: Ban Tổ chức tổng kết, thanh toán, cảm ơn, kết thúc.


V- CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
*Thành phần Ban Tổ chức: Gồm các thành viên chủ lực trong Ban Chấp hành Hội cùng một số Cựu SV có năng lực & ACE gần trường hiểu biết địa phương


*Thành lập 8 Tổ làm việc:


1/ Tổ Thông Tin: Gồm Lã Trọng Thanh,CG2 + Huỳnh Minh Triết, Lâm 4 + Viên Ngọc Nam, Lâm 1 + Thái Phiên, CB2 + Phan Huy Sự, KT6 + Thu Hương, KT4 + Bích Thuận, Lâm 1 + Hoàng Bá Trung, KT5 + Lê Đức Trung CG7 + Tạ Hoàng trung: CB7 + Phan Trung Hiếu - CG7 +...Lo việc quảng bá, soạn gởi Thư Mời, kêu gọi mọi người tham dự, Do có nhiều Cựu SV chưa sử dụng Facebook nên xin mời tất cả các thành viên BTC & CSV gởi tin nhắn điện thoại cho các Cựu SV khác theo thông báo mẫu mà BTC đã hội ý soạn sẵn, hay bằng các cuộc gọi điện thoại thông báo cho nhau, đồng thời mời  nhấp chuột xem thông tin trong các link sau:  
-a/ Email: hoicuusinhviennonglam@gmail.com  (mật khẩu đăng nhập: 2014nonglam) 
-b/http://cuusinhviennonglam.blogspot.com
-c/ https://www.facebook.com/groups/hoicuusinhviennonglam(Nhớ đăng nhập Facebook)
-d/https://www.facebook.com/hoicuusinhviennonglamtphcm

2/ Tổ Đón Đưa Thầy Cô: Do Phan Huy Sự, KT6 hổ trợ vài chiếc xe hơi & Tạ Hoàng Trung (Chế Biến 7) phụ trách việc đón các Thầy Cô đến và đưa về.

3/ Tổ Đón Tiếp Cựu SV: Từ 13h tổ chức một nhóm tự nguyện từ 5 đến 10 người có mặt ngay tấm bảng ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP – Cơ sở 2 (tức ngay cột bê tông “Mộ thằng Tây” ngày xưa mà nay đã bị đập bỏ) trước ngã 3 đường QL1 đón các bạn đến bằng xe khách, xe buýt,… nếu sợ lạc có thể liên lạc điện thoại trước các thành viên ở gần trường như: 1/Lê Quang Hơn, KT4:0915434426 + 2/Nguyễn T Thu Hương, KT4: 0908708032 + 3/Nguyễn Văn Phúc, KT4: 0907282997 + 4/ Thầy Phạm Hữu Huy (dạy Quân sự): 0918519867 + số phone các ACE tình nguyện thêm.

4/ Tổ Lễ Tân Khánh Tiết: Gồm Lã Thanh, CG2 + 2/ Minh Triết, Lâm 4 + 3/ Bích Thuận, Lâm 1 + 4/Viên Ngọc Nam – Lâm 1 + 5/ Thái Phiên, CB2 + 6/ Phan Huy Sự, KT6 + 7/Thu Hương, KT4 + 8/ Bá Trung, Kinh tế 5 + 9/ Hoàng Trung, CB7 + 10/ Đức Trung , CG7 + 11/Trung Hiếu, CG7 + 12/ Thu Ba, CB5 +… cùng đón tiếp Quý Thầy Cô, Cựu SV…+ chuẩn bị hoa & quà tặng.

5/ Tổ Âm Thanh nhạc cụ, trang trí Bandroll, Backdrop phông màn: Do Lê Quang Hơn, KT4 & Thu Hương, KT4 phối hợp cùng Lã Trọng Thanh, CG2.

6/ Tổ Ẩm Thực: Do Nguyễn Thị Thu Hương, KT4 & Nguyễn Thị Bích Thuận, Lâm 1, phụ trách.

7/ Tổ Hậu Cần: Do Nguyễn Thị Thu Hương, KT4: 0908708032 + Nguyễn Văn Phúc, KT4: 0907282997 + Phan Huy Sự, KT6: 0913007777 + Các lái xe đưa đón miễn phí Cưu SV đến các khách sạn, nhà nghỉ ở gần trường. (Chú ý: Chi phí ngủ ở khách sạn tự túc).

8/ Tổ Tổng hợp: Gồm một số thành viên BTC & ACE Cựu SV tình nguyện lo nhiều việc cần thiết & linh tinh khác. Chẳng hạn:
-Việc đặt làm vật Kỷ Niệm tặng mọi người đến tham dự sẽ do Nguyễn Thị Thu Hương, KT4 phụ trách.
-Làm bảng tên  để biết Họ Tên Thầy Cô, Cựu sinh viên lớp nào hay thân nhân đến tham dư sẽ do Lã Trọng Thanh, CG2 & Nguyễn Thị Thu Hương, KT4 phụ trách, việc đeo bảng tên là bắt buộc ngoài việc để thuận tiện dễ thăm hỏi giao lưu mà còn đề phòng kẻ gian trà trộn.
-Việc xin phép Trường Đại học Nông Lâm sử dụng đất trường cũ CĐLN sẽ do Lã Trọng Thanh, CG2 & Viên Ngọc Nam, Lâm 1, phụ trách
- Tổ tổng hợp sẽ thực hiện nhiều việc cần thiết khác do sẽ có nhiều việc phát sinh & các ý kiến đóng góp bổ sung khác.


                                                      T/M  BAN TỔ CHỨC: LÃ TRỌNG THANH TỔNG HỢP & KÍNH MỜI


ĐT: 0903908404 - Email: latrongthanh@gmail.com - https://www.facebook.com/latrongthanhusa


Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

CHÚC MỪNG HỌP MẶT NGÀY NHÀ GIÁO 20/11/2014 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM CỦA KHOA LÂM NGHIỆP

     Tất cả các Khoa của Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đều có tổ chức Chào Mừng Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2014, riêng Khoa Lâm Nghiệp, ACE tham dự  có thể giao lưu cùng Ban Giám Hiệu đương nhiêm Trường Đại học Nông Lâm là Thầy Hiệu trưởng, PGS, Tiến sĩ Nguyễn Hay & Thầy Hiệu phó, PGS, Tiến sĩ Phạm Văn Hiền +Thầy Trịnh Trường Giang - Nguyên Hiệu trưởng đến dự + Thầy Lê Bá Toàn - Tiến sĩ,Trưởng Khoa Lâm Nghiệp + Thầy Phạm Ngọc Nam - PGS, TS - Phó Khoa, Trưởng bộ môn Thiết kế đồ gỗ nội thất + Thầy Hùng - TS, Phó Khoa LN, đồng thời có rất nhiều Thầy Cô & Cựu sinh viên đến dự như Thầy Hồ Xuân Các - Nguyên Chủ nhiệm Khoa Công Nghiệp Rừng & Trưởng Khoa Lâm Nghiệp (2 nhiệm kỳ sau khi sáp nhập 2 trường Nông Lâm từ năm 1985 - 1993) + Thầy Lương Văn Nhuận - Nguyên Chủ nhiệm khoa Lâm + Thầy Đặng Đình Bôi - PGS, TS Nguyên Trưởng Khoa Lâm Nghiệp (2 nhiệm kỳ khoảng 2001-2008) + Thầy Nguyễn Văn Thêm - PGS, TS + Thầy Bùi Việt Hải + Hồ Quý Thạch + Thầy Bình + Thầy Luận ( Luan Toan Tran Le) + nhiều Thầy Cô khác và nhiều cựu sinh viên khắp nơi về dự.

Để xem các hình ảnh khác, xin mời nhấp vào các ảnh bên dưới và nhấp vào link sau: 1/https://plus.google.com/photos/103779273879350753763/albums/6084098380314948289?banner=pwa
2/http://cuusinhviennonglam.blogspot.com/

3/https://www.facebook.com/groups/hoicuusinhviennonglam (Hội Cựu Sinh Viên Cao Đẳng Lâm Nghiệp & Đại Học Nông Lâm TPHCM)
4/https://plus.google.com/+latrongthanh ( kết nối Google+)
Thầy Phạm Văn Hiền, PGS, Tiến sĩ - Hiệu phó Trường ĐH Nông Lâm + Thầy Lê Bá Toàn, Tiến sĩ - Trưởng Khoa Lâm Nghiệp ĐHNL + Lã Trọng Thanh - Chủ tịch Hội Cựu sinh viên CĐ Lâm Nghiệp & ĐH Nông Lâm TPHCM + ...
Đứng kế Lã Thanh là Thầy Nguyễn Văn Thêm - PGS,Tiến sĩ + Thầy Nguyễn Hay - PGS, Tiến sĩ, Hiệu Trưởng đương nhiệm  Trường ĐH Nông Lâm + Thầy Hùng - PGS, Tiến sĩ, Phó Khoa Lâm Nghiệp + 1 người + Thầy Lê Bá Toàn - Tiến sĩ, Trưởng Khoa Lâm Nghiệp đương nhiệm.
Đứng kế Lã Thanh là Thầy  Trịnh Trường Giang - Nguyên Hiệu Trưởng Trường Đại Học Nông Lâm 2007 -2012  + Nguyễn Văn Thêm-PGS,Tiến sĩ +Thầy Nguyễn Hay - PGS, Tiến sĩ, Hiệu Trưởng Trường ĐH Nông Lâm hiện nay
Thầy Hồ Xuân Các - Nguyên Chủ nhiệm Khoa CNR & Trưởng Khoa Lâm Ngiệp (2 nhiệm kỳ kể từ khi sáp nhập 2 trường Nông Lâm từ năm 1985 - 2013) + Lã Trọng Thanh +  Thầy Lương Văn Nhuận - Nguyên Chủ nhiệm Khoa Lâm + Thầy Luận + Thầy Bình + con Thầy Nhuận + Thầy Bùi Việt Hải
Thầy Lê Bá Toàn - Trưởng Khoa Lâm + Thầy Nguyễn Văn Thêm + Thầy Hồ Quý Thạch + 1 vị ngồi + Cựu SV Tạ Hoàng Trung CB7 + Lã Trọng Thanh CG2 + Viên Ngọc Nam, Lâm 1 + Nguyễn Hữu Lộc, Lâm 2.+...
Thầy Lê Bá Toàn - Trưởng Khoa Lâm Nghiệp Trường ĐHNL+ Thầy Phạm Ngọc Nam - Phó Khoa Lâm Nghiệp+ Lã Trọng Thanh + Thầy Hùng - Phó Khoa Lâm Nghiệp.

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NHIỀU HÌNH ẢNH KHÁC BUỔI HỌP MẶT

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

THƯ MỜI HỌP MẶT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM CỦA KHOA LÂM NGHIỆP NHÂN NGÀY N/GIÁO 20/11


     Sau khi xem Thư Mời dưới đây, xin mời các thành viên trong BCH Hội Cựu sinh viên Cao đẳng Lâm nghiệp & Đại học Nông Lâm TPHCM cùng tất cả ACE khóa lớp khác hãy nhấp vào weblog sau:  http://cuusinhviennonglam.blogspot.com/p/danh-sach-cac-khoa-lop.html  để thấy số điện thoại, email nhiều lớp và xin mời mọi người hãy liên lạc nhắn tin mời họp mặt giúp, đặc biệt rất mong các bạn hạt nhân của mỗi lớp hãy gởi tin đến cho bạn bè lớp mình với nội dung: Xin mời ACE vào Email: hoicuusinhviennong@gmail.com, với mật khẩu: 2014nonglam để xem Thư Mời Họp Mặt tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM của Khoa Lâm Nghiêp và Cao Đẳng Lâm Nghiệp, nhân Ngày Nhà Giáo 20/11/2014, lúc 10h.
   Trong email này cũng có bài viết hướng dẫn: "Cách truy cập các trang mạng...bị chận"  dành cho những ACE không vào được weblog:  http://cuusinhviennonglam.blogspot.com/p/danh-sach-cac-khoa-lop.html + các trang Facebook & Weblog khác.
   Sẵn đây BCH nhờ ACE hạt nhân mỗi lớp hãy thu thập bổ sung thêm Email, số phone của bạn bè lớp mình cỏn thiếu hoặc có thay đổi, xin gởi đến email: tonythanh59@gmail.com & email trên.
BCH Hội Cựu Sinh Viên xin chân thành cảm ơn.


   Ngoài ra xin mời xem  & kết nối khi nhấp vào các link mạng sau:
1/https://www.facebook.com/hoicuusinhviennonglam (Hội cựu sinh viên Cao đẳng Lâm Nghiệp & Đại học Nông Lâm Tp HCM)
2/https://www.facebook.com/groups/hoicuusinhviennonglam  (HỘI CỰU SINH VIÊN CAO ĐẢNG LÂM NGHIỆP & ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM,  có mục tham gia thành viên khi đăng nhập Facebook)
3/http://cuusinhviennonglam.blogspot.com
4/plus.google.com/+latrongthanh (kết nối Google+)

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

ĐD BCH CỰU SV KÍNH VIẾNG HƯƠNG HỒN THÂN MẪU A.VIÊN NGỌC NAM, LÂM 1( UVBCH) & A,VIÊN P HOÀNG CG2

BÀI THƠ TUYỆT HAY: " ĐỪNG TƯỞNG " CỦA THI SĨ BÙI GIÁNG

Mời Quý vị xem bài thơ tuyệt hay: ĐỪNG TƯỞNG của Thi sĩ Bùi Giáng (1926-1998)- là nhà thơ, dịch giả và là nhà nghiên cứu văn học xuất sắc của Việt Nam. Các bút danh khác của ông là: Trung niên thi sĩ, Thi sĩ, Bùi Bàn Dúi, Bùi Văn Bốn, Vân Mồng..... Ông Sinh tại Quảng Nam.
Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu 
Cứ cao là sáng cứ tu là hiền.
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc không trông là mù


Đừng tưởng cứ trọc là sư.. Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang.. Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ uống là say.. Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Đừng tưởng cứ quyết là nên.. Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Đừng tưởng cứ lớn là khôn... Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng tưởng cứ gió là mưa.. Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve.. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn.. Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.
Đừng tưởng cứ thích là yêu.. Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
Đừng tưởng vua là anh minh.. Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
Đừng tưởng cứ chọc là cười.. Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
-------------------- ☆☆☆☆☆ --------------------
Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!
Tác giả: Nhà thơ Bùi Giáng
Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php…

*https://plus.google.com/+LATRONGTHANH/collections (Nhấp xem các Bộ sưu tâp theo chủ đề)

*https://www.facebook.com/latrongthanhusa/photos_albums (xem, bình luận Albums trên Facebook)

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

HỌP MĂT HỘI CỰU SINH VIÊN CAO ĐẲNG LÂM NGHIỆP & ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM LẦN III - NGÀY 01/ 05/2014

BCH HỘI CỰU SINH VIÊN KHEN THƯỞNG  4.500.000 đ  ( BỐN TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN ĐỒNG ) CHO  3 CÔ  CON GÁI SINH BA CÙNG NGÀY 25/12/1995  CỦA BẠN NGUYỄN THANH - LỚP CƠ GIỚI 3 , ĐÃ CÙNG  THI ĐẬU VỚI SỐ ĐIỂM KHÁ CAO VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM 8/2013. NGOÀI RA CÓ 3 CHÁU CÒN THI ĐẬU THÊM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &  ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TPHCM,  RẤT NHIỀU BÁO CHÍ ĐÃ ĐĂNG TIN, XIN MỜI NHÂP VÀO LINK SAU ĐỂ XEM TIN CỦA BÁO THANH NIÊN:   http://www.thanhnien.com.vn/pages/chi-em-sinh-3-cung-dau-dh-y-duoc-tp-hcm.aspxThứ Năm, 10 tháng 7, 2014

THƯ MỜI HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN CAO ĐẲNG LÂM NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM LẦN III - 10h NGÀY 1/5/2014

   Xin mời xem thông tin hình ảnh lưu niệm và tham gia kết nối thành viên trên các trang mạng sau:
1/ttps://www.facebook.com/HỘI CỰU SINH VIÊN CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  TPHCM ( Chú ý phải đăng nhập Facebook của Quý vị trước thì Facebook của HỘI mới hiển thị)
http://cuusinhviennonglam.blogspot.com
3/http://csvlamnghiep.blogspot.com
 Chú ý: Khi nhấp chuột vào 3 trang mạng nêu  trên mà không hiển thị được, chứng tỏ đường truyền internet của quý vị đã bị chận các trang mạng Facebook & Weblog, Vây quý vị hãy mở Email: hoicuusinhviennonglam@gmail.com  với mật khẩu đăng nhập là: 2014nonglam để xem bài viết  "CÁCH TRUY CẬP CÁC TRANG MẠNG CỰU SINH VIÊN CĐ LÂM NGHIỆP & ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BỊ CHẬN"  
sẽ có vài cách cho quý vị vượt tường lửa 

    

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

LÝ DO CÓ TÊN GỌI "HỘI CỰU SINH VIÊN CAO ĐẲNG LÂM NGHIỆP - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM

LÝ DO CÓ TÊN GỌI  "HỘI CỰU SINH VIÊN CAO ĐẲNG LÂM NGHIỆP - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
Do tất cả cựu sinh viên của Trường Cao đẳng Lâm nghiệp học xong 4 năm từ khóa 1 trở đi khi ra trường đều chưa ai nhận bằng mà chỉ mới nhận Quyết định phân bổ đến nơi làm việc và sau này tất cả cựu sinh viên đều phải về nhận bằng tại trường Đại học Nông Lâm TPHCM (cho dù có học bổ sung thêm vài môn ở Trường ĐHNL hay không hoc thêm) rất khác với các trường tiền thân của ĐHNL là Trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc, Trường Cao đẳng Nông Lâm Súc, Học viện Nông nghiệp ..... không có nhận bằng Đại học Nông Lâm TPHCM như trường Cao đẳng Lâm nghiệp.
Năm 1978 HĐBT ra Quyết định mở Trường Trường Cao đẳng Lâm nghiệp ở miền Nam đóng tại Đồng Nai để đào tạo kỹ sư Lâm nghiệp thực hành cho các tỉnh ở miền Nam và được hưởng các chính sách, chế độ, v.v… như đối với các trường đại học. (xem Quyết Định  mở Trường CĐLN ở miền Nam tại link sau: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-253-CP-mo-truong-cao-dang-lam-nghiep-o-mien-Nam/17716/noi-dung.aspx )  
Đến năm 1985 Trường Cao đẳng Lâm nghiệp đã sáp nhập với Trường Đại học Nông nghiệp 4 & đổi tên chung thành Trường Đại học Nông - Lâm nghiệp TPHCM (Xem Nghị định của Hội Đồng Bộ Trưởng số 136-HĐBT ngày 17-5-1985 v/v sáp nhập 2 trường tại link sau: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-136-HDBT-sap-nhap-truong-Cao-dang-Lam-nghiep-voi-truong-Dai-hoc-Nong-nghiep-4-thanh-truong-Dai-hoc-Nong-Lam-nghiep-thanh-pho-Ho-Chi-Minh/43711/noi-dung.aspx ).
Đến ngày 27-1-1995 theo Nghị định Chính phủ số 16-CP Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thuộc Đại học Quốc gia TPHCM và đến ngày 10/10/2000 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số : 118/2000/QĐ -TTg dã quyết định tên trường là Trường Đại học Nông Lâm TPHCM trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngoài việc các niên khóa Cao đẳng Lâm nghiệp đang học sẽ được học tiếp tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thì tất cả các cựu sinh viên Trường Cao đẳng Lâm nghiệp đã học xong 4 năm tốt nghiệp kỹ sư thực hành trước năm 1985 kể từ Khóa 1 cũng chưa được nhận bằng mà chỉ nhận Quyết Định phân bổ đến nơi công tác nên sau này đều phải về Trường Đại học Nông Lâm TPHCM để nhận bằng nên đã sinh ra tên gọi : Hội Cựu Sinh Viên Cao Đẳng Lâm Nghiệp - Đại học Nông Lâm TPHCM.(viết tắt Hội Cựu Sinh Viên CĐLN - ĐHNL  tức CĐLN là một phần của ĐHNL tương tự như Thủ Đức - TPHCM tức Thủ Đức là một phần của TPHCM). Đây là một mối liên kết đặc biệt không thể tách rời, rất khác với các trường  tiền thân khác không có nhận bằng Đại học Nông Lâm TPHCM  như chúng ta. nên họ không thể ghép chung tên được, do đó BCH, BTC đã thống nhất cho rằng sử dụng cụm từ: Họp Mặt Cựu Sinh Viên CĐLN - ĐHNL lần 4 là chính xác, sau này ta chỉ thay đổi số lần họp mặt thành lần 5, lần 6.... & địa điểm tổ chức thôi. 
Trường ĐHNL tọa lạc trên khu đất rộng 118 ha, thuộc phường Linh Trung. Q. Thủ Đức TPHCM.

Muốn kết nối xem thông tin, hình ảnh xin mời nhấp vào các trang mạng sau: 
1/facebook.com/groups/hoicuusinhviennonglam (HỘI CỰU SINH VIÊN CAO ĐẲNG LÂM NGHIỆP - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM, có mục "tham gia nhóm"  thành viên )
2/https://www.facebook.com/hoicuusinhviennonglamtphcm
3/http://cuusinhviennonglam.blogspot.com 
4/https://plus.google.com/+LÃTRỌNGTHANH/collections  (Xem các Bộ sưu tập albums theo chủ đề)